Tervetuloa uudistettuun verkkokauppaamme! Verkkokauppamme on vielä työn alla, päivitämme sivuja sekä laajennamme tuotevalikoimaa parhaillaan!

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 16.11.2017

1.Rekisterin pitäjä

Wuf.fi Finland Oy

Kuokkamaantie 2

33800 Tampere

y-tunnus: 0788387-0

2.Rekisteriasioista vastaava

Antti Ahokas

Kuokkamaantie 2

33800 Tampere

antti.ahokas@wuf.fi

3.Rekisterin nimi

Wuf.fi Finland Oy:n asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Wuf.fi Finland Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja kanta-asiakassuhteiden hoitamiseen sekä kanta-asiakkaiden sähköiseen viestintään.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat perustiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Osoite

- Sähköpostiosoite

- Puhelin numero

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tiedot saadaan suoraan rekisteröityjältä, hänen asioidessaan Wuf.fi verkkokaupassa tai liittyessään kanta-asiakkaaksi.

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilökuntaan kuuluvilla ennalta määrätyillä henkilöillä.