Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1.Rekisterin pitäjä

Wuf.fi Finland Oy

Kuokkamaantie 2

33800 Tampere

y-tunnus: 0788387-0

2. Rekisteriasioista vastaava

Sara Jääskeläinen

Kuokkamaantie 2

33800 Tampere asiakaspalvelu@wuf.fi

3. Rekisterin nimi

Wuf.fi Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Wuf.fi Finland Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja kanta-asiakassuhteiden hoitamiseen sekä kanta-asiakkaiden sähköiseen viestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat perustiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Osoite

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

Lisäksi rekisteröityneestä saatetaan käsitellä seuraavia tietoja:

-Tieto onko rekisteröitynyt asiakas kasvattajajäsen tai onko asiakas jonkin yhteistyökumppaneidemme (eläinyhdistykset) jäsen.

-Kanta-asiakkaana kirjautuneena tehdyt ostot ja bonuskertymä

-Lemmikkieläinten tietoja

-Kanta-asiakaskortti numero

-Henkilötunnus (asiakkaan halutessa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tiedot saadaan suoraan rekisteröityjältä, hänen asioidessaan Wuf.fi verkkokaupassa tai liittyessään kanta-asiakkaaksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti tytäryhtiöille ja alihankkijoille, jotka toimivat Wuf.fi Finland Oy:n toimeksiannosta ja lukuun Wuf.fi Finland Oy:n verkkopalveluun liittyen kuten verkkokauppatilausten toimitus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilökuntaan kuuluvilla ennalta määrätyillä henkilöillä. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteiseesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Kanta-asiakas voi myös itse korjata tarvittavat tiedot kirjautumalla verkkosivuille.

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.